Một ông chủ muốn mời tôi đến nhà anh ta và uống rượu tại nhà mặc dù anh ta có tửu lượng yếu. Ngay cả khi tôi uống nó, tôi đã ngủ ngay lập tức … Vợ của một ông chủ như vậy là một người phụ nữ xinh đẹp điên cuồng. Hơn nữa, sự thất vọng. Có vẻ như sếp của tôi đã dụ tôi nghe câu chuyện của “tôi” là người nổi tiếng trong công ty vì Ji Po rất lớn! Vợ tôi và tôi đã bùng cháy với cảm giác vô đạo đức mặc dù chúng tôi không bao giờ nên chạm vào chúng. Cảm giác hồi hộp khiến Ji Po vô song và ngọn giáo cuộn lên và bắn kiêm! Khi tôi nhận thấy, 21 phát súng nữa đã được ném vào âm đạo thô …

Sếp địt luôn vợ nhân viên khi được mời đến nhà dùng tối

Sếp địt luôn vợ nhân viên khi được mời đến nhà dùng tối