Ba năm chung sống. Tình cảm màu đỏ được thay bằng những người bạn đời hỗ trợ nhau khi gia đình ổn định. Trước khi tôi biết điều đó, Yuki đã thay đổi từ việc muốn yêu chồng nhiều hơn. Bạn trai của con trai cô, Katsuto tìm thấy cảm xúc của mình ẩn bên trong anh ta.

Chồng yếu sinh lý vợ địt nhau cùng con trai riêng của chồng

Chồng yếu sinh lý vợ địt nhau cùng con trai riêng của chồng